ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 342977
หัวข้อ
จ้างรื้อถอนหอถังประปา หมู่ที่ ๔ ตำบลวังเย็น (หมายเลขครุภัณฑ์ ๑๐๔-๓๙-๐๐๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างรื้อถอนหอถังประปา หมู่ที่ ๔ ตำบลวังเย็น (หมายเลขครุภัณฑ์ ๑๐๔-๓๙-๐๐๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างรื้อถอนหอถังประปา หมู่ที่ ๔ ตำบลวังเย็น (หมายเลขครุภัณฑ์ ๑๐๔-๓๙-๐๐๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างรื้อถอนหอถังประปา หมู่ที่ ๔ ตำบลวังเย็น (หมายเลขครุภัณฑ์ ๑๐๔-๓๙-๐๐๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างรื้อถอนหอถังประปา หมู่ที่ ๔ ตำบลวังเย็น (หมายเลขครุภัณฑ์ ๑๐๔-๓๙-๐๐๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างรื้อถอนหอถังประปา หมู่ที่ ๔ ตำบลวังเย็น (หมายเลขครุภัณฑ์ ๑๐๔-๓๙-๐๐๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างรื้อถอนหอถังประปา หมู่ที่ ๔ ตำบลวังเย็น (หมายเลขครุภัณฑ์ ๑๐๔-๓๙-๐๐๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างรื้อถอนหอถังประปา หมู่ที่ ๔ ตำบลวังเย็น (หมายเลขครุภัณฑ์ ๑๐๔-๓๙-๐๐๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างรื้อถอนหอถังประปา หมู่ที่ ๔ ตำบลวังเย็น (หมายเลขครุภัณฑ์ ๑๐๔-๓๙-๐๐๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างรื้อถอนหอถังประปา หมู่ที่ ๔ ตำบลวังเย็น (หมายเลขครุภัณฑ์ ๑๐๔-๓๙-๐๐๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง