แผนพัฒนาบุคลากร

Displaying 1-4 of 4 results.
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ 2567
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569