ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น


Wang Yen Subdistrict Administrative Organization


9/1 หมู่ 6 ตำบลวังเย็น อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000


เบอร์โทรศัพท์ ​: 034-983233 เบอร์โทรสาร : 034-983233


E-mail : admin@wangyen.go.th, saraban_06730120@dla.go.th