หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างโครงการติดตั้งถังกรองน้ำ หอถังประปา หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๖ ตำบลวังเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 ธันวาคม 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร สารกำจัดวัชพืช ขนาดบรรจุ ๔ ลิตร จำนวน ๖ แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 พฤศจิกายน 2566
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น ระหว่างวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ (ทำเฉพาะวันเปิดเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 กันยายน 2566
จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในตำบลวังเย็น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 กันยายน 2566
จ้างซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ภายในสำนักงาน อบต.วังเย็น และภายในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กันยายน 2566