หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อครุภัณฑ์ กล้องถ่ายรูป จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มีนาคม 2566
จ้างซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลอง ขนาดความยาว ๓๘.๐๐ เมตร ความกว้าง ๑.๒๐ เมตร หมู่ที่ ๒ ตำบลวังเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มีนาคม 2566
ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๘ รายการ เพื่อขยายย้ายท่อเมนประปาที่อยู่ในที่ดินของประชาชน หมู่ที่ ๔ ตำบลวังเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 มีนาคม 2566
จ้างเหมาเครื่องจักรกล (แบ็คโฮ) พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 มีนาคม 2566
จ้างโครงการก่อสร้างงานซ่อมแซมถนนแอสฟัลทฺ์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ ตำบลวังเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 มีนาคม 2566