นายอำเภอเมืองนครปฐม ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอย Community Isulation : CI (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
วันที่ 2 มีนาคม 2565
 
นายอำเภอเมืองนครปฐม มาตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอย Community Isulation : CI (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) พร้อมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น ประธานสภาตำบล กำนัน สมาชิกสภา อบต. และผู้นำชุมชน
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!