โครงการควบคุมแลป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

30 กรกฎาคม 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขแลแมวในพื้นที่