กิจกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออก

7 มิถุนายน 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น นำโดยนายกวิมลวรรณ  ขุนณรงค์ ร่งมกับรพสต.ตำบลวังเย็น และอสม.ร่วมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก