โครงการ เสริมสร้างทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน

4 กรกฎาคม 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องฟันและดูแลในช่องปากและอาหารที่ทำให้เกิดฟันผุเพื่อให้ผู้ปกครองได้เรียนรู้การดูแก่บุตรหลานของตัวเองให้มีสุขอนามัยในช่องปากที่ดีและตรวจฟันเด็กๆในศูนย์พัฒนาเด็กและ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!