ปรับปรุงร่างประกวดราคาซื้อ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิค( ชนิดเครนพับ) จำนนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21 มิถุนายน 2566
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!